Werkwijze

"Problemen zijn niet succesvolle pogingen om moeilijkheden op te lossen"

Er kunnen problemen in je leven zijn waar je op een bepaald moment vanaf wilt. Je merkt bijvoorbeeld dat je moeite hebt met bepaalde mensen, gevoelens of situaties: je gaat ze uit de weg of reageert anders dan je zou willen. Misschien herken je een bepaald patroon in je leven dat je niet kunt veranderen, of ben je je bewust dat een vroegere ervaring nog steeds doorwerkt in het heden. Ook kan het zijn dat je je geblokkeerd voelt in de dingen die je wilt doen of wilt bereiken.

Mijn therapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat elk probleem of klacht een oorzaak heeft. Vaak ontstaan deze uit onverwerkte levenssituaties in het verleden. Mocht dit in jouw geval zo zijn, dan wordt onder zorgvuldige begeleiding deze -veelal traumatische- ervaring opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt.

Dat wat we voelen, onze emoties en keuzes worden grotendeels gestuurd door onze eigen overtuigingen en gedachten, door hetgeen we geloven. Bijvoorbeeld je verwacht altijd dat iedereen je aardig vindt. Vind jij iedereen altijd aardig?

Ik help je om gedachten en ideeën bewust los te laten als ze niet langer nodig zijn. Als je inziet welke ideeën en overtuigingen je beperken en je probleem veroorzaken, begint de verandering. Je hebt dan nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Jij bent de expert in je eigen leven, in jouw wereld. Dat wil zeggen: jij weet wat jou wel of niet bevalt en je hebt in ieder geval een (vaag) beeld van hoe het zou moeten zijn of worden. Ik zal je begeleiden om uit te zoeken waar de belemmeringen liggen. Samen zoeken we mogelijkheden om de oplossing te vinden. Werkelijke verandering ontstaat alleen vanuit (zelf-) acceptatie. Je volledig realiseren dat je goede en minder goede kanten hebt en accepteren dat die bij jou horen. Los van de beelden en verwachtingen van anderen. Voor het succesvol ondergaan van de therapie is geloof niet nodig, wel de bereidheid om eigen ervaringen serieus te nemen. Daarnaast gaat de therapie uit van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid.

In principe kan elke probleemsituatie met mijn therapie aangepakt worden, ongeacht of deze emotioneel, lichamelijk, mentaal of spiritueel van aard is.

Afhankelijk van het probleem kunnen verschillende technieken gebruikt worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Visualisatie/ ontspanningsoefeningen

Gesprekssessies/ counseling/ coaching

Regressietherapie kan je helpen, d.m.v. terug te gaan in de tijd, om delen van je zelf te herondekken, trauma’s te verwerken, belemmerende overtuigingen duidelijk te krijgen en inzicht te verkrijgen in overlevingsmechanismen.

Innerlijk-kind therapie (inner-child work) is een vorm van therapie die zich richt op het helen van vroege en vaak onverwerkte ervaringen uit onze kindertijd.

Delenwerk therapie (oa. Voice-dialogue) roept de innerlijke kanten bij je op als persoonlijkheden waarmee je een ‘gesprek’ voert. Dit kan duidelijkheid geven over de oorzaak of intentie van innerlijke conflicten en ongewenste gedragingen.

Sociaal Panorama
Het Sociaal Panorama model van Lucas Derks is een sociaal psychologisch instrument waarmee iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid gewijzigd kan worden. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte. Projecties worden helder en de positie ten opzichte van personen worden in kaart gebracht.


Future pacing
Future pacing biedt mogelijkheden om gezonde en een levens vervullende werkelijkheid te creëren. Eenmaal ontdaan van oude en destructieve overtuigingen of belemmeringen, komt er ruimte voor nieuwe of latente hulpbronnen die ander gedrag helpen te activeren. Nog in contact met het onbewuste wordt de toekomst in een nieuw en gezond kader geplaatst. Deze methode volgt na regressietherapie ruimtelijk of liggend in trance. Het creëren van het nieuwe mentale plaatjes begint bij imaginatie.

(EFT) Emotional Freedom techniques is een vorm van controversiële therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie, d.w.z. dat de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd.

(EMDR) Eye Movement Desensitization and Reprocessing een efectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen snel te verwerken.

Neuro Linguistisch programmeren (NLP) Dit is een vorm van psychotherapie die zich bezig houdt met de invloed die innerlijke voorstellingen kunnen hebben op onze beleving en ons handelen.

"Verandering vindt niet plaats door jezelf tot verandering te dwingen, maar door te beseffen wat niet werkt"

"Stel dat je naar jezelf kijkt als iemand die altijd doet wat hij/zij altijd deed, dan krijg je altijd wat je altijd al kreeg."

Ben je daar tevreden mee, verander dan vooral niets, maar ben je daar niet tevreden mee, dan kan mijn therapie uitkomst bieden.